Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7

pdf
Số trang Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7 8 Cỡ tệp Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7 132 KB Lượt tải Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7 0 Lượt đọc Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7 1
Đánh giá Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
hệ điều hành Vô hiệu hóa các service kỹ năng máy tính an ninh máy tính vi rút máy tính Chương trình phần mềm tự nhân bản Bản tự kiểm điểm Bản tự kiểm điểm cá nhân Nội dung Bản tự kiểm điểm cá nhân Trình bày Bản tự kiểm điểm cá nhân Cách viết Bản tự kiểm điểm cá nhân Bản kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm cá nhân Tự kiểm cá nhân Kiểm điểm cá nhân Nội dung bản tự kiểm cá nhân Cách viết bản tự kiểm cá nhân Đánh giá quá trình thực hiện công việc Mẫu Tự đánh giá thực hiện công việc Bản đánh giá nhân viên Nội dung bản nhân viên tự đánh giá Trình bày bản nhân viên tự đánh giá Soạn thảo bản nhân viên tự đánh giá Mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân Nhiệm vụ công việc Trình bày sự việc Nguyên nhân sai phạm Hậu quả do sai phạm Hình thức kỷ luật Kinh nghiệm đúc kết Bản kiểm điểm Chất lượng đảng viên Mẫu tự kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm năm 2011 Bản kiểm điểm đảng viên Bản tự kiểm điểm đảng viên Bản kiểm điểm tự phê bình Kiểm điểm tự phê bình Mẫu biên bản Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn Tự nguyện ly hôn Mẫu biên bản số số 37 DS Luật hôn nhân và gia đình Vụ án hôn nhân và gia đình Bộ luật tố tụng dân sự Mẫu bản kiểm điểm Bản kiểm điểm tự nhận lỗi Bản kiểm điểm dành cho học sinh Cách viết bản kiểm điểm mẫu kiểm điểm Bản kiểm điểm công nhân viên chức Bản tự kiểm Biểu mẫu văn bản mẫu Tự đánh giá bản thân của nhân viên quản lý nhân sự Mẫu kiểm điểm cá nhân kiểm điểm đảng viên Báo cáo kiểm điểm tự phê bình Mẫu Bản tự nhận xét của cán bộ Bản tự nhận xét của cán bộ Quy chế bổ nhiệm Chức danh nhân viên Tự đánh giá công việc Đánh giá công việc Tiêu chuẩn đánh giá Mức độ đánh giá Đánh giá chất lượng đảng viên Đảng viên tự đánh giá Educational science Tự đánh giá bản thân Tự nhận thức Ý thức cá nhân Thái độ đối với bản thân Khuynh hướng ứng xử của bản thân Tuổi thiếu niên Kinh tế lượng Bài thuyết trình Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan cách khắc phục Bản chất hiện tượng tự quan Tương tự quan phần Nguyên nhân tự tương quan Bản kiểm điểm dành cho công chức Hướng viết bản kiểm điểm cá nhân Mẫu Biên bản họp xem xét kỷ luật Biên bản họp xem xét kỷ luật Mãu biên bản họp Họp xem xét kỷ luật Xem xét kỳ luật Kỷ luật nhân viên Tiến hành kỷ luật Đối tượng kỷ luật Biên bản sự việc Biên bản tự kiểm điểm cá nhân

Tài liệu tương tự

Nội dung

Vô hiệu hóa các service không cần thiết trong Windows 7 .Mọi phiên bản Windows được tung ra với một bộ service lõi hoạt động bắt buộc trong hệ thống để hệ thống có thể thực hiện các vận hành cơ bản. Tuy nhiên, tổ chức của bạn có thể không nhất thiết phải chạy tất cả các service này. Vô hiệu hóa các service không cần thiết có thể nâng cao hiệu năng và tính bảo mật. Bài viết liệt kê 13 service có khả năng bị vô hiệu hóa trong Windows 7 mà hầu như không ảnh hưởng đến.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.