Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994

pdf
Số trang Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994 61 Cỡ tệp Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994 883 KB Lượt tải Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994 0 Lượt đọc Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994 1
Đánh giá Văn kiện Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa ngày 27/10/1994
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 61 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Lao động - Tiền lương luật nhãn hiệu hàng hóa Luật Sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ Hiệp ước luật nhãn hiệu hàng hóa Nhãn hiệu hàng hóa Nghiên cứu Lập pháp Bài viết về pháp luật Phân loại nhãn hiệu Nhãn hiệu dịch vụ Nhãn hiệu tập thể Bảo hộ nhãn hiệu Hoa Kỳ Bảo hộ nhãn hiệu Nhật Bản văn bản luật Sở hữu trí tuệ Nghị định thư Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Bão hộ nhãn hiệu Quyền sở hữu công nghiệp Pháp luật Việt Nam pháp luật hoa kỳ cao học luật luận văn ngành luật cao học xã hội luận văn Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học hàng hoá xuất nhập khẩu Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu Sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật kinh tế bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Bảo hộ thương hiệu Pháp luật Lào Quyền sở hữu nhãn hiệu Vai trò truyền tải thông tin tên thương mại Chỉ dẫn địa lý Bộ luật hình sự Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Hệ thống Pháp luật Hình sự Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Phân loại nhãn hiệu hàng hóa Quản lý nhãn hiệu Chính sách kinh tế kinh doanh tiếp thị quản lý marketing Chiến lược kinh doanh

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bản chất của nhãn hiệu: (a) Hiệp ước này áp dụng đối với những nhãn hiệu cấu tạo bởi các ký hiệu nhìn thấy được, với điều kiện là chỉ có những bên ký kết chấp nhận việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều,mới bắt buộc phải áp dụng Hiệp ước này đối với các nhãn hiệu đó. | Văn kiện Hiệp ước Luật Nhãn hiệu hàng hoá (Thông qua tại Geneva ngày ) Danh mục các điều Điều 1 Thuật ngữ viết tắt Điều 2 Các nhãn hiệu áp dụng Hiệp ước này Điều 3 Đơn Điều 4 Đại diện; Địa chỉ giao dịch Điều 5 Ngày nộp đơn Điều 6 Việc đăng ký cho các Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ thuộc nhiều Nhóm Điều 7 Tách Đơn và Đăng ký Điều 8 Chữ ký Điều 9 Phân loại Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ Điều 10 Thay đổi về Tên hoặc Địa chỉ Điều 11 Thay đổi quyền sở hữu Điều 12 Sửa chữa Lỗi Điều 13 Thời hạn hiệu lực và gia hạn Đăng ký Điều 14 ý kiến trong trường hợp dự định từ chối Điều 15 Nghĩa vụ tuân thủ Công ước Paris Điều 16 Nhãn hiệu dịch vụ Điều 17 Quy chế Điều 18 Sửa đổi; Nghị định thư Điều 19 Trở thành thành viên của Hiệp ước Điều 20 Ngày có hiệu lực của việc phê chuẩn hoặc tham gia Điều 21 Bảo lưu Điều 22 Các điều khoản chuyển tiếp Điều 23 Tuyên bố bãi ước Điều 24 Ngôn ngữ của Hiệp ước; Chữ ký Điều 25 Lưu giữ Điều 1 Thuật ngữ viết tắt Với các mục đích của Hiệp ước này, trừ khi có tuyên bố khác một cách rõ ràng: (i) "Cơ quan" là cơ quan được một Bên ký kết giao trách nhiệm về việc đăng ký nhãn hiệu; (ii) "đăng ký" là đăng ký nhãn hiệu do một Cơ quan thực hiện; (iii) "đơn" là đơn đăng ký; (iv) sự đề cập đến một "người " phải được hiểu là sự đề cập đến cả thể nhân và pháp nhân; (v) "chủ sở hữu" là người được ghi nhận trong đăng bạ là chủ sở hữu đăng ký; (vi) "đăng bạ nhãn hiệu" là tập hợp các dữ liệu tại một Cơ quan, bao gồm nội dung và dữ liệu liên quan đến tất cả các nhãn hiệu được đăng ký bất kể dữ liệu đó được lưu trữ trên phương tiện nào; (vii) "Công ước Paris" là Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, được ký tại Paris ngày 20 tháng 3 năm 1883, đã được sửa đổi, bổ sung; (viii) "Bảng Phân loại Nice" là bảng phân loại theo Thỏa ước Nice về Phân loại quốc tế về Hàng hóa và Dịch vụ nhằm mục đích Đăng ký Nhãn hiệu, được ký tại Nice ngày 15 tháng 6 năm 1957, đã được sửa đổi, bổ sung; (ix) "Bên ký kết" là bất kỳ Quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ nào là thành viên của Hiệp
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.