Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng

pdf
Số trang Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng 26 Cỡ tệp Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng 406 KB Lượt tải Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng 0 Lượt đọc Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng 16
Đánh giá Tuyển dụng, đào tạo nhân viên bán hàng
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 26 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Kỹ năng bán hàng lựa chọn nhân viên bán hàng tuyển dụng bán hàng đào tạo nhân viên bán hàng kinh nghiệm quản trị phương pháp quản trị kỹ năng quản trị quản trị nhân sự marketing cơ bản Bài giảng Marketing cơ bản Tuyển dụng nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng Kỹ năng mềm Lựa chọn người bán hàng Tiêu chí lựa chọn người bán hàng Yêu cầu của người bán hàng Quản trị kinh doanh Marketing bán hàng đào tạo nhân viên bán hàng nhanh tuyển chọn nhân viên Quản trị bán hàng Marketing manager Bài giảng Marketing manager Quản trị marketing Bài giảng Quản trị bán hàng Tuyển dụng nhân viên Lựa chọn nhân viên Tuyển nhân viên bán hàng Giám đốc bán hàng khu vực Hệ thống bán hàng Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng làm việc tập thể Ebook Quản trị bán hàng hiện đại Quản trị bán hàng hiện đại Kế hoạch bán hàng Kiểm soát nỗ lực bán hàng tuyển chọn lựa chọn nhân viên bán hàng tuyển dụng người bán hàng các nguồn người tuyển dụng nhà cung cấp quá trình tuyển dụng quản trị doanh nghiệp Hướng dẫn phỏng vấn phỏng vấn nhân viên bán hàng kỹ năng phỏng vấn bán hàng cách phỏng vấn nhân viên tiêu chuẩn chọn lựa nhân viên kinh doanh tiếp thị Quản lý nhân sự Kế hoạch kinh doanh công cụ phân tích lập kế hoạch Quản lý bán hàng Hướng dẫn phỏng vấn sales kỹ năng phỏng vấn sales tiêu chuẩn phỏng vấn nhân viên kỹ năng sales hàng nhập chiến lược marketing Nghiên cứu marketing Marketing căn bản lý thuyết marketing tiếp thị sản phẩm Mẹo tiếp thị kỹ năng tiếp thị hình thức mua hàng Giáo dục Đào tạo Cao đẳng Đại học giáo trình Giáo án Tuyển dụng lao động

Tài liệu tương tự

Nội dung

| TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 1. Tuyển dụng người bán hàng 2. Lựa chọn người bán hàng 3. Đánh giá quá trình tuyển dụng và lựa chọn 4. Đào tạo nhân viên bán hàng Tóm tắt Chương 7 tập trung vào các giai đoạn tuyển dụng và lựa chọn của quá trình tuyển dụng lao động, sức khỏe khác nhau trong các nguồn tuyển dụng mới, từ các đối thủ, các bạn hàng và và các trường đào tạo. Làm cách nào để tuyển dụng và lựa chọn đựợc các nhân viên bán hàng có triển vọng. Việc đầu tiên là sàng lọc những người dự tuyển, loại ra những người xin việc không đủ điều kiện cơ bản như trình độ đại học, rồi tới quá trình lựa chọn 5 giai đoạn bắt đầu từ việc sàng lọc này. Chương này cũng sẽ trình bày các phương pháp và các tiêu chuẩn được nhà quản trị bán hàng sử dụng ở mỗi giai đoạn để nhận ra những người xin việc có triển vọng nhất. 1. Tuyển dụng người bán hàng Tuyển dụng bán hàng là một chuỗi hoạt động được tạo ra để sắp xếp những người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của Công ty về nhân viên bán hàng. Mục tiêu của giai đoạn tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng rộng càng tốt. Ở giai đoạn này cần lưu ý không để sa đà với những người không có đủ phẩm chất. Cần chắc chắn rằng hệ thống không quá tải, một vài sàng lọc cần tìm thấy trong quá trình tuyển dụng. Ví dụ, nếu Công ty vừa tìm thấy rằng trình độ đại học hoặc mong muốn được phân bổ lại ngay là một ảnh hưởng chính lên kết quả, thì sau đó nó có thể xác định những điều này như những điều kiện trong một quảng cáo và chọn lọc các bản tóm tắt và loại ra những người không phù hợp với những điều kiện này. Các nguồn người tuyển dụng Trên thị trường lao động một hãng có thể cần liên hệ tới nhiều nguồn hoặc có thể sử dụng các nguồn khác nhau cho các vị trí bán hàng khác nhau. Các nguồn chính được tập hợp vào các loại dưới đây: Nguồn Công ty. Những nhân viên hiện tại của một Công ty là nhóm người tuyển dụng bán hàng có tiềm năng sử dụng ngay. Các thư ký, kỹ sư, người giữ kho, và những người khác đều
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.