(TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10

pdf
Số trang (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 3 Cỡ tệp (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 134 KB Lượt tải (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 0 Lượt đọc (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 2
Đánh giá (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Lao động - Tiền lương tội sản xuất buôn bán hàng giả Quyền sở hữu công nghiệp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp luật dân sự Nghiên cứu Lập pháp Bài viết về pháp luật Tội buôn lậu Tội sản xuất hàng giả Buôn bán hàng giả tội phạm sản xuất Biện pháp chống hàng giả chống sản xuất luận văn trật tự kinh tế Luận văn Thạc sĩ Luật hình sự Việt Nam Hệ thống pháp luật Việt Nam Tội mua bán hàng giả Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luật học Luật hình sự Sản xuất hàng giả Toán tắt luận văn Thạc sĩ Luật học Toán tắt luận văn Thạc sĩ Phòng chống tội phạm làm hàng giả Chỉ dẫn địa lý Bộ luật hình sự Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Hệ thống Pháp luật Hình sự bộ luật dân sự Câu hỏi luật dân sự Hành vi dân sự Quan hệ pháp luật dân sự Luật dân sự Việt Nam Quan hệ dân sự Bộ luật dân sự năm 2005 Dự thảo bộ luật dân sự Luật dân sự sửa đổi Bộ luật dân sự sửa đổi Luật Tố tụng dân sự Tố tụng dân sự Tài liệu về Luật tố tụng dân sự Tìm hiểu về Luật tố tụng dân sự Sửa đổi Luật tố tụng dân sự Luật tố tụng dân sự năm 2011 chuyên đề luật Tài liệu Luật dân sự Xử lý dân sự Luật dân sự hiện hành nguyên tắc tự do Nguyên tắc bình đẳng Năng lực pháp luật dân sự Năng lực hành vi nhân sự vi phạm luật dân sự quyết định quyền dân sự nghị định quyền dân sự đề cương luật dân sự Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Pháp luật tố tụng dân sự Bộ luật tố tụng dân sự Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 Nội dung luật dân sự Tìm hiểu luật dân sự Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam Khái niệm chung về luật Dân sự Nhận diện được nguồn của Luật Dân sự Điều chỉnh của Luật Dân sự Luật dân sự và tố tụng dân sự Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tố tụng dân sự Việt Nam Đề thi luật tố dụng dân sự Ôn thi luật tố dụng dân sự Tài liệu luật tố dụng dân sự Câu hỏi về luật tố dụng dân sự

Tài liệu tương tự

Nội dung

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị. | (TRÍCH) Bộ LUậT HÌNH Sự CủA NƯớC CộNG HOÀ XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM Số 15/1999/QH10 • Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156, 157, 158) • Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Điều 170) • Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171) Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; g) Thu lợi bất chính lớn; h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Điều 157. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.