Tại sao phải thay đổi

doc
Số trang Tại sao phải thay đổi 4 Cỡ tệp Tại sao phải thay đổi 59 KB Lượt tải Tại sao phải thay đổi 0 Lượt đọc Tại sao phải thay đổi 1
Đánh giá Tại sao phải thay đổi
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Hãy nghe Donald M. Kendall, nguyên Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Pepsi nói: “Để thành công, bạn cần phải là người thật may mắn, nhưng như thế vẫn chưa đủ”. Và John Sculley, cựu Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn máy tính Apple, bổ sung thêm: “Bạn có thể được thăng chức vì có thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó nhưng khi bạn trở thành một CEO, bạn phải am hiểu tất cả mọi lĩnh vực!”. .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.