Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

doc
Số trang Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 3 Cỡ tệp Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 32 KB Lượt tải Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 0 Lượt đọc Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 6
Đánh giá Mẫu bản kiểm điểm đảng viên
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
đơn từ Bản kiểm điểm kiểm điểm đảng viên mẫu kiểm điểm Đánh giá chất lượng Chất lượng đảng viên Bản kiểm điểm đảng viên năm 2018 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên Mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay 10 bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 10 bản kiểm điểm đảng viên Mẫu kiểm điểm đảng viên Kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm Bản kiểm điểm quá trình công tác Bản kiểm điểm cá nhân Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên Bản kiểm điểm đảng viên Hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm Nội dung bản kiểm điểm đảng viên Trình bày bản kiểm điểm đảng viên Bản kiểm điểm tập sự Cách viết Bản tự kiểm điểm tập sự Hướng dẫn viết Bản kiểm điểm tập sự Nội dung Bản tự kiểm điểm tập sự Trình bày Bản tự kiểm điểm tập sự Bản tự kiểm điểm cá nhân Nội dung Bản tự kiểm điểm cá nhân Trình bày Bản tự kiểm điểm cá nhân Cách viết Bản tự kiểm điểm cá nhân Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân Nội dung bản kiểm điểm cá nhân Trình bày bản kiểm điểm cá nhân Soạn thảo bản kiểm điểm cá nhân Hình thức bản kiểm điểm cá nhân Hình thức Bản kiểm điểm Đảng viên Soạn thảo Bản kiểm điểm Đảng viên Bản tự kiểm điểm năm 2011 Bản tự kiểm điểm đảng viên Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2015 Bản kiểm điểm đảng viên 2015 Cách viết bản kiểm điểm Bản kiểm điểm mẫu Mẫu Bản tự kiểm điểm đảng viên Bản tự kiểm điểm đảng viên mẫu Bản kiểm điểm đảng viên 2014 Mẫu bản kiểm kiểm đảng viên năm 2014 Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị Kiểm điểm đảng viên dự bị Bản kiểm điểm tự phê bình Kiểm điểm tự phê bình Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm Kiểm điểm đảng viên Trường THPT Vĩnh Lộc Bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 Kiểm điểm đảng viên Trường THCS Thuận Hóa Bản kiểm điểm đánh giá đảng viên Kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên Kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tài liệu tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên | Đảng bộ cơ quan Đảng cộng sản việt nam Chi bộ ., ngày tháng . năm 200 . Bản tự kiểm điểm Đánh giá chất lượng đảng viên năm 200 Tên tôi là : Chức vụ : . Sinh hoạt ở Chi bộ : . I. Đảng viên tự kiểm điểm: 1. Về tư tưởng chính trị : - Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. - Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. - Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, không và luôn chống lãng phí. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. - Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng - Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiên nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới. 3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao : - - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công việc chung của phòng. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vi tính. - 4. Về tổ chức kỷ luật : - Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức – Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 5. Tự phân loại : Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ . Người làm kiểm điểm II. ý kiến nhận xét và kết quả bỏ phiếu của chi bộ: 1. ý kiến nhận xét : 2. Kết quả bỏ phiếu xếp loại đảng viên của chi bộ: T/M chi bộ Bí thư Cấp uỷ cơ sơ quyết định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định (phân loại, biểu dương khen thưởng dảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật dảng viên vi phạm nếu có) . T/M Dảng uỷ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.