Luật lao động số 74/2006/QH11

doc
Số trang Luật lao động số 74/2006/QH11 17 Cỡ tệp Luật lao động số 74/2006/QH11 115 KB Lượt tải Luật lao động số 74/2006/QH11 1 Lượt đọc Luật lao động số 74/2006/QH11 11
Đánh giá Luật lao động số 74/2006/QH11
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Lao động - Tiền lương Luật số 74 2006 QH11 Luật số 74 2006 Luật lao động Sửa đổi luật lao động Giải quyết tranh chấp lao động Giải quyết đình công Tìm hiểu Bộ Luật lao động Luật lao động sửa đổi Luật lao động bổ sung Bộ Luật lao động số 74 2006 QH11 văn bản luật bộ nội vụ bộ tài chính Bộ lao động luật Số 74 2006 QH11 giải quyết tranh chấp lao động đình công và giải quyết đình công luật lao động tài liệu luật lao động tiền lương Toàn tập pháp luật về lao động Luật số Số 74 2006 QH11 Đề tài nghiên cứu khoa học Đình công ở các doanh nghiệp Thực trạng đình công ở doanh nghiệp Giải quyết đình công ở doanh nghiệp Phương hướng giải quyết đình công Nguyên nhân đình công ở doanh nghiệp Điều chỉnh pháp luật Điều chỉnh pháp luật đối với đình công Pháp luật đối với đình công Đình công ở Việt Nam Vấn đề đình công ở Việt Nam Pháp luật đình công Bộ luật lao động Cơ chế kinh tế Tranh chấp lao động Sửa đổi Bộ luật lao động Tranh chấp lao động tập thể Việc làm công việc gia đình Sự nghiệp của phụ nữ Chính sách hỗ trợ giải quyết việc Giải quyết việc làm Công việc gia đình Quan hệ lao động ở Việt Nam Nguyên nhân đình công Bế tắc trong quan hệ lao động Các giải pháp tranh chấp Giải quyết tranh chấp Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luật học Luật kinh tế Pháp luật lao động Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Quyền con người Quyền của phụ nữ và trẻ em Luật hôn nhân và gia đình Luận văn Thạc sĩ Chính sách công Chính sách công Chính sách giải quyết việc làm Sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm THPT Hệ thống hóa lý luận Giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột Kỹ năng giải quyết xung đột Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội Công tác xã hội Công tác xã hội với cá nhân và gia đình Nguyên tắc đạo đức Quy trình giải quyết vấn đề bộ luật dân sự Pháp luật Việt Nam dự thảo luật phương hướng hoàn thiện Hệ thống pháp luật chuyên đề luật chuyên ngành luật nghiên cứu luật khoa học pháp lý Bộ máy nhà nước kinh nghiệm quốc tế luật tiền lương sử dụng lao động ao động tiền lương nghiên cứu khoa học bộ luật việt nam phương hướng phát triển xây dựng luật Tranh chấp lao động và đình công Đặc điểm của tranh chấp lao động Nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động Phân loại tranh chấp lao động Bài giảng Luât lao động Pháp luật về đình công Giải quyết các cuộc đình công Công văn số 253 TANDTC PC Giải quyết ly hôn Công tác xét xử ly hôn luật dân sự Quyền ly hôn Quyền thân nhân Luật hôn nhân gia đình Pháp luật tố tụng quản trị nhân lực Quan hệ lao động Giải pháp cho người lao động Chức năng đaị diện người lao động Tổ chức công đoàn Lao động tập thể

Tài liệu tương tự

Nội dung

Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.