Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng

pdf
Số trang Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng 102 Cỡ tệp Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng 1 MB Lượt tải Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng 0 Lượt đọc Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng 2
Đánh giá Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 102 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Kỹ thuật mạng nơron Khai phá dữ liệu Cơ sở dữ liệu Giải thuật di truyền giải thuật lai GA BP Luận văn công nghệ thông tin Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Mạng nơron và quá trình học của mạng nơron Mạng nơron và các phƣơng pháp học Nhận dạng hệ thống sử dụng mạng nơron Mặt lỗi đặc biệt khi luyện mạng nơron Luận văn thạc sĩ kĩ thuật Luận văn nghiên cứu kỹ thuật mạng nơron nhân tạo Ựng dụng mạng nơron Luận văn kỹ thuật mạng Nơron Nghiên cứu mạng Nơron Điều khiển mờ và mạng nơron Công nghệ kỹ thuật điều khiển Tự động hoá Luật hợp thành mờ Hệ điều khiển mờ lai Mô hình cấu trúc mạng nơron Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện Hệ thống điện bằng mạng nơron Mô hình hóa hệ thống nơron điều khiển Mờ mạng nơron Giáo trình Điều khiển mờ và mạng nơron kỹ thuật điều khiển Bộ điều khiển mờ Kiến trúc mạng MLP Kiến trúc mạng CNN Kỹ thuật tối ưu mạng Thiết kế thiết bị tự động đọc ghi dữ liệu Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Khoa học máy tính Mạng nơron tích chập Bài toán nhận dạng biển số xe Thị giác máy tính Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Mô hình động học của mobile robot Thiết kế phần cứng robot Cấu trúc mạng nơron nhiều lớp Mạng nơron điều khiển mobile robot Mạng nơron trong kỹ thuật robot nơron trong tính toán Robot nhân tạo lộ trình chuyển động robot lập lộ trình cho robot mạng Hopfield Luận án tiến sĩ Xây dựng thuật toán Trang web đánh cắp thông tin trên mạng an ninh mạng Chẩn đoán kỹ thuật Hộp số cơ khí mạng nơron RBF huấn luyện mạng Tình trạng kỹ thuật hộp số cơ khí Thuật toán luyện khe Luyện mạng nơron Neural Toolbox Matlab Nhận dạng ký tự quang học Tin tức ra đa Ứng dụng mạng Hopfield phần mềm Matlab luận văn kỹ thuật Thạc sĩ kỹ thuật Phân loại khuôn mặt phương pháp mô phỏng Công nghệ thông tin kỹ thuật phần mềm Bài toán dự đoán điểm đích Mạng nơron truyền thẳng Nhật ký moodle Kết quả học tập trực tuyến Luận văn khoa học máy tính Đề tài cấp nhà nước Phương pháp Walevet Hệ học tập Nhận dạng mục tiêu rada Mạng viễn thông nhận dạng ký tự ký tự quang học Kỹ thuật nhận dạng Phương pháp nhận dạng

Tài liệu tương tự

Nội dung

Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu ,đặc biệt là giải pháp tích hợp giải thuật di truyền với giải thuật huấn luyện mạng cơ sở đó,luận văn xây dựng chương trình dự báo dữ liệu sử dụng mạng no7ron truyền thẳng huấn luyện bằng giải thuật lai GA-BP
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.