LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT

pdf
Số trang LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT 119 Cỡ tệp LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT 865 KB Lượt tải LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT 0 Lượt đọc LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT 7
Đánh giá LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 119 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học kiểm tra giáo dục Đánh giá học tập kiểm tra chuyên môn Trường trung học phổ thông cao học xã hội luận văn cao học luận văn xã hội luận văn Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Chương I Thanh tra giáo dục Kiểm tra nội bộ trường học Kiểm tra hệ thống nhà trường Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Chương II Chức năng của TTGD Hình thức thanh tra Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Chương III khiếu nại tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra Kiểm tra Giáo dục Chương IV Xử lý kỷ luật cán bộ viên chức Kỷ luật cán bộ viên chức Kiểm tra đánh giá trong giáo dục Bài giảng Kiểm tra đánh giá giáo dục Kế hoạch đánh giá giáo dục Công cụ đánh giá giáo dục Thực hiện đánh giá giáo dục Quy trình kiểm tra đánh giá giáo dục Đề cương chi tiết học phần đề cương bài giảng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thanh tra bài giảng kiểm tra thanh tra giáo dục Hoạt động giáo dục hệ thống sư phạm nhà trường Sự nghiệp giáo dục các hoạt động giáo dục Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục quản lý giáo dục Tổ chức kiểm tra nội bộ Đổi mới phương pháp giáo dục Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân 8 Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Đề kiểm tra lớp 8 Bài tập Giáo dục công dân 8 Đề ôn tập Giáo dục công dân 8 Đề kiểm tra Giáo dục công dân Giáo dục công dân Ôn thi Giáo dục công dân 7 Ôn tập Giáo dục công dân 7 Kiểm tra Giáo dục công dân 7 Giáo dục công dân 7 Đề thi Giáo dục công dân học kì 1 Đề thi Giáo dục công dân 6 Ôn thi Giáo dục công dân Ôn tập Giáo dục công dân Kiểm tra Giáo dục công dân Đề kiểm tra Giáo dục công dân 7 Kiểm tra Giáo dục công dân lớp 7 Bài thi Giáo dục công dân lớp 7 Hướng dẫn thi Giáo dục công dân 7 Câu hỏi thi môn Giáo dục công dân Đánh giá trong giáo dục Bài giảng Đánh giá trong giáo dục phương pháp kiểm tra Kiểm tra vấn đáp Kiểm tra viết Kiểm tra thực hành Công tác kiểm tra đảng viên Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên Giải pháp kiểm tra đảng viên Kiểm tra chuyên môn đảng viên Chất lượng giáo dục trường THPT Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Đề thi Giáo dục công dân 9 Đề thi Giáo dục công dân Đề thi Giáo dục công dân 2014 đề kiểm tra học kỳ 1 Đề thi Giáo dục công dân 2015 Đề kiểm tra Giáo dục Quốc phòng An ninh Giáo dục Quốc phòng An ninh lớp 10 Kiểm tra Giáo dục quốc phòng an ninh Câu hỏi Giáo dục Quốc phòng An ninh 10 Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng An ninh 10 Giáo dục Quốc phòng An ninh 10

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mục tiêu của nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay là đào tạo con người mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của đất nước cũng như phù hợp với sự phát triển của thời đại. Mục tiêu của giáo dục phổ thông nước ta đã được cụ thể hoá trong luật giáo dục năm 2005 như sau: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.