ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS

ppt
Số trang ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 36 Cỡ tệp ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 701 KB Lượt tải ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 0 Lượt đọc ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 0
Đánh giá ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
khoa học xã hội Tăng cường giáo dục Phương pháp dạy học Sáng kiến kinh nghiệm kinh nghiệm dạy học đổi mới phương pháp Trung học cơ sở Tăng cường giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức cho học sinh Giáo dục đạo đức sinh viên Giáo dục đạo đức Biện pháp giáo dục đạo đức Cách giáo dục đạo đức Giáo dục đại học Công tác giáo dục Đại học Tăng cường công tác giáo dục Đại học Công tác tài chính giáo dục Kế hoạch tài chính giáo dục Vấn đề giáo dục Đại học Giáo dục kỹ năng sống Trung tâm học tập cộng đồng Tăng cường giáo dục kỹ năng sống Chương trình giáo dục kỹ năng sống Phương pháp giáo dục kỹ năng sống Tổ chức giáo dục kỹ năng sống Giáo dục chính trị tư tưởng Công tác giáo dục chính trị tư tưởng Giáo dục chính trị tư tưởng sinh viên Đại học Đà Nẵng Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng Vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục quản lý giáo dục Tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học tỉnh Quảng Nam Xã hội hóa giáo dục Xã hội hóa công tác giáo dục Tăng cường mối quan hệ công tác giáo dục Hoạt động giáo dục Cộng đồng tham gia Môi trường giáo dục Tạp chí Giáo dục Đổi mới giáo dục Giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại Hoạt động xã hội cho sinh viên Giáo dục văn hóa đối thoại Văn hóa giao tiếp tiếng Việt Phương pháp dạy học Dạy học tích cực Giáo dục đạo đức kinh doanh Nguyên tắc tăng cường giáo dục đạo đức Dạy học môn giáo dục công dân Công tác quản lý Tiểu học Giải pháp quản lý trường Tiểu học Giáo dục dân tộc Tăng cường công tác quản lý giáo dục Tạp chí Khoa học Giáo dục Giáo dục đại học công lập Nguồn lực tài chính cho giáo dục Tăng cường nguồn lực tài chính Phát triển giáo dục đại học Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm Yêu cầu cấp bách Đổi mới giáo dục đại học Bài viết về giáo dục Tăng cường giáo dục pháp luật Nâng cao ý thức kỉ luật quân sự Tư tưởng Hồ Chí Minh Tăng cường nghiên cứu khoa học Hoạt động đổi mới sáng tạo Chuyển giao công nghệ trong giáo dục Tự chủ giáo dục đại học Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Giáo dục đạo đức Đổi mới chương trình giáo dục Tăng cường trải nghiệm giáo dục Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức Sáng kiến kinh nghiệm mầm non Chất lượng tăng cường tiếng Việt Tăng cường tiếng Việt cho trẻ Trẻ mầm non dân tộc thiểu số Phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm Luận văn Thạc sĩ Luận văn quản lý giáo dục thực nghiệm sư phạm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động làm bài tập lớn tăng cường hoạt động tự nhiên Hoạt động nghiên cứu khoa học tìm hiểu hành vi Tâm lý học phương pháp nghiên cứu hành vi con người xung đột tâm lý tâm lý xã hội Báo cáo chuyên đề Tăng cường giáo dục học sinh Giáo dục đạo đức học sinh Lòng biết ơn Biết ơn thầy cô Tôn sư trọng đạo Đạo đức học sinh Công tác kiểm tra đảng viên Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên Giải pháp kiểm tra đảng viên Kiểm tra chuyên môn đảng viên Chất lượng giáo dục trường THPT Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Tài liệu tương tự

Nội dung

Có nhiều định nghĩa về PPDH, từ đó có nhiều cách phân loại tập hợp PPDH. Định nghĩa về PPDH của : “PPDH là một hệ thống tác động liên tục của GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của HS để HS lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung GD nhằm đạt được mục tiêu đã định”. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 1. Quan niệm về PPDH Có nhiều định nghĩa về PPDH, từ đó có nhiều cách phân loại tập hợp PPDH. Định nghĩa về PPDH của : “PPDH là một hệ thống tác động liên tục của GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của HS để HS lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung GD nhằm đạt được mục tiêu đã định”. - Đặc trưng của PPDH là tính hướng đích của nó. PPDH tự nó có chức năng phương tiện. PPDH cũng gắn liền với tính kế hoạch và tính liên tục của hoạt động, hành động, thao tác vì vậy có thể cấu trúc hóa được. - PPDH có mối quan hệ chặt chẽ với các thành tố của quá trình DH: PP và mục tiêu; PP và nội dung; PP và phương tiện DH; PP và ĐGKQ. Đổi mới PPDH không thể không tính tới những quan hệ này. Phân loại PPDH Có rất nhiều cách phân loại PPDH theo các tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào quan niệm về nội dung học vấn ở trường PT mà và V. Xcatkin cho rằng có 5 PPDH chung. Thông báo, tiếp nhận Tái hiện Giới thiệu có . | MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS 1. Quan niệm về PPDH Có nhiều định nghĩa về PPDH, từ đó có nhiều cách phân loại tập hợp PPDH. Định nghĩa về PPDH của : “PPDH là một hệ thống tác động liên tục của GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của HS để HS lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung GD nhằm đạt được mục tiêu đã định”. - Đặc trưng của PPDH là tính hướng đích của nó. PPDH tự nó có chức năng phương tiện. PPDH cũng gắn liền với tính kế hoạch và tính liên tục của hoạt động, hành động, thao tác vì vậy có thể cấu trúc hóa được. - PPDH có mối quan hệ chặt chẽ với các thành tố của quá trình DH: PP và mục tiêu; PP và nội dung; PP và phương tiện DH; PP và ĐGKQ. Đổi mới PPDH không thể không tính tới những quan hệ này. Phân loại PPDH Có rất nhiều cách phân loại PPDH theo các tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào quan niệm về nội dung học vấn ở trường PT mà và V. Xcatkin cho rằng có 5 PPDH chung. Thông báo, tiếp nhận Tái hiện Giới thiệu có tính vấn đề Tìm kiếm từng phần Nghiên cứu. Tùy theo đặc trưng của bộ môn mà có các PPDH bộ môn hết sức phong phú – được xem là sự vận dụng cụ thể của những PP chung trên đây khi DH bộ môn. Cho đến nay đã có những cách phân loại khác phản ánh được một cách cập nhật những thành tựu nghiên cứu về PPDH trên thế giới. Quy trình chung cho việc chọn lựa PPDH PPDH vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Trong DH, GV phải tự chọn lựa, xây dựng các PP thích hợp. Quy trình chung cho việc chọn lựa PP như sau: Tự xác định hoặc chấp nhận một quan điểm DH (chẳng hạn DH về bản chất là kiểu truyền thụ kiến thức một chiều; hoặc DH là tổ chức và hướng dẫn cho người học tự nhận ra vấn đề và tìm kiếm cách GQVĐ ) Từ quan điểm đã xác định, chọn lựa một PP hoặc một tổ hợp các PP (chẳng hạn nếu theo quan điểm DH kiểu “đổ kiến thức vào cái bình rỗng” thì có thể PP thuyết trình có một vai trò quan trọng; tuy nhiên nếu theo quan điểm để học trò tự hoàn thành nhiệm vụ nhận thức thì cách DH phát hiện và .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.