ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “

pdf
Số trang ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “ 34 Cỡ tệp ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “ 392 KB Lượt tải ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “ 0 Lượt đọc ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “ 9
Đánh giá ĐỀ ÁN: “ Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam “
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 34 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Kinh tế - Thương mại bộ máy kiểm toán Việt Nam kiểm toán luận án Kinh tế thị trường Tổ chức kiểm toán Khôi phục kinh tế Quản lý kiểm toán Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ Bộ máy kiểm toán nội bộ Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp Việt Nam Hiệu quả của kiểm toán nội bộ Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ Bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Mục tiêu của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Kiểm toán của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Quy trình kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Việt Nam Tài chính ngân hàng Tổ chức kiểm toán nội bộ Luận án tiến sĩ Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Kinh tế luận văn bộ máy kiểm toán Kiểm toán Nhà nước Báo cáo tài chính phương pháp kế toán chế độ kế toán chế độ kiểm toán Hệ thống chuẩn mực cơ sở hệ thống pháp lý Kiểm toán Việt Nam Bằng chứng kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước Kiểm toán ngân sách nhà nước Bộ máy kiểm toán nhà nước kinh tế vĩ mô Luận văn kinh tế Tài liệu kinh tế vi mô Tiểu luận kinh tế võ mô luận văn tốt nghiệp Đề án môn học bộ máy tổ chức cơ chế thị trường Đề cương ôn tập môn KTNN Chức năng kiểm toán nhà nước Bộ máy nhà nước Việt Nam Mục đích của Kiểm toán nhà nước Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam Quản lý tài chính Kinh tế phát triển Kế toán Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp kiểm toán doanh nghiệp ôn tập kế toán tài liệu học kế toán các dạng bài tập kế toán hướng dẫn giải bài tập kế toán các chứng từ phát sinh

Tài liệu tương tự

Nội dung

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đầu, chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Đảng và Nhà nước tỏ ra rất có hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng càng về sau, nó càng bộc lộ những yếu kém, lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển của thời đại, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Việt. | LỜI MỞ ĐẦU Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đầu chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Đảng và Nhà nước tỏ ra rất có hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng càng về sau nó càng bộc lộ những yếu kém lạc hậu không phù hợp với sự phát triển của thời đại kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Việt nam. Do đó để bắt kịp với xu thế của thời đại năm 1986 Đảng và Nhà nước ta đã có chính sách mới chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường nhằm hoạt động có hiệu quả hơn. Sự chuyển đổi này có rất nhiều vấn đề bức xúc cần phải giải quyết về mặt lí luận và thực tiễn từ quản lí vĩ mô đến quản lí vi mô của nền kinh tế. Một trong những vấn đề cấp bách đó là phải đảm bảo các thông tin kinh tế qua lại trong các mối quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân thể nhân trong hoạt động quản lí vĩ mô và vi mô của Nhà nước về các hoạt động kinh tế xã hội phải đáng tin cậy phải có sự đảm bảo về mặt pháp lí và kinh tế đối với độ tin cậy các thông tin đó. Đây chính là vấn đề then chốt nhất để hạn chế các mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Để giải quyết vấn đề này đồng thời với việc chuyển đổi cơ chế quản lí của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường hệ thống bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam đã ra đời. Vậy trong hơn một thập kỉ qua hệ thống bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam đã hoạt động ra sao để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Để trả lời cho câu hỏi này và cũng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này em đã chọn đề tài Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam 1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN 1. Bản chất chức năng ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán. . Bản chất của kiểm toán Bản chất của kiểm toán nếu xét ở góc độ chung nhất chính là sự kiểm tra độc lập từ bên ngoài được thực hiện bởi một lực lượng có trình độ kĩ năng chuyên môn cao chịu trách nhiệm hoàn toàn về
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.