Công nghệ in Flexo

pdf
Số trang Công nghệ in Flexo 60 Cỡ tệp Công nghệ in Flexo 17 MB Lượt tải Công nghệ in Flexo 5 Lượt đọc Công nghệ in Flexo 32
Đánh giá Công nghệ in Flexo
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 60 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Tự động hoá Công nghệ in Flexo phương pháp in Typo cách in Offset phương pháp tạo mẫu hệ thống cấp mực dạng kín Tự động hoá trong các toà nhà Tương lai của Tự động hoá điều khiển tự động hoá tự động hóa công nghiệp điện tử ứng dụng kỹ thuật điều khiển Bài giảng Tự động hoá quá trình sản xuất Tự động hóa quá trình sản xuất Hệ thống sản xuất hiện đại cấp phôi tự động Hệ thống vận chuyển Đồ án môn tự động hoá Tự động hóa quá trình công nghệ Đồ án thiết kế bãi đỗ xe Bãi đỗ xe tự động Thiết kế bãi đỗ xe tự động Đồ án tự động hóa Hệ thống tự động hóa điều khiển tốc độ động cơ Điều khiển nhúng lĩnh vực tự động hoá lý thuyết hoá học Hóa học đại cương nhiệt động hoá học bài giảng hóa học cơ sở lý thuyết hoá học Giáo trình Tự động hóa Bài giảng Hoá lý 2 Động hóa học Bài giảng Động hóa học Gốc tự do Phản ứng dây chuyền Giai đoạn trong phản ứng dây chuyền Hệ thống tự động hoá toà nhà Tự động hoá quản lý toà nhà Đồ án tốt nghiệp Điện Điện tử Hệ thống cung cấp điện tòa nhà Phần mềm ECODIAL Thiết kế cung cấp điện khách sạn Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ Công nghệ trực tuyến điều khiển từ xa Tự động hoá trang thiết bị y tế Hệ thống nước chạy thận nhân tạo Truyền động điện tự động nghiên cứu THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐO LƯỜNG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HOÁ luận văn tự động hóa Kho hàng tự động quản lý hàng hóa theo hệ thống Luận văn thạc sỹ Thiết kế tài liệu tự học Mô đun tăng cường năng lực tự học Trường sĩ quan lục quân 1 Môn học Hoá đại cương Tạp chí Hóa học Tính năng lượng tự do Hydrat hoá Chất tương tự Axit amin Phương pháp động lực phân tử năng lượng tự do Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục Hoạt động tự học Học sinh trường Văn hoá I Bộ Công an Quản lý hoạt động tự học Chất lượng tự học Giáo trình PLC bộ điều khiển tự động điều khiển thông số Ngôn ngữ lập trình MATLAB trong điều khiển tự động Tập lệnh cơ bản của matlab Khảo sát ứng dụng MATLAB

Tài liệu tương tự

Nội dung

Công nghệ in Flexo là một công nghệ in ra đời muộn nhất so với các công nghệ in có sử dụng khuôn in như: Typô, Offset, Ống Đồng, In in Flexo đã chứng tỏ những ưu điểm vượt trội của nó khi in những sản phẩm đa dạng với chất lượng từ thấp đến cao, in trên nhiều vật liệu in khác nhau | CONG NGHỆ IN FLEXO MỤC LUC CHƯƠNG 1 DAN So sánh phương pháp in Flexo với các phương pháp in Phương pháp in Phương pháp in Phương pháp in Ong Phương pháp in Khuynh hương phát trien cửá các phương pháp in .4 Các cơ sơ cUá phương pháp in Cáu hình cUá dơn vị in vơi he thong cấp mực dáng Cáu hình cUá dơn vị in vơi he thong cấp mưc dáng CHƯƠNG 2 TẬO MAU VẬ CHE BAN .8 Các vấn de cán lưu y khi táo Tám ly .8 Tính thẩm Các yeu cáu cơ Khuon bế Die line .10 Hình ánh Hình ánh Má vách Bár codes .12 Các vấn de cán lưu y khi chế Yeu cáu chung doi vơi phim ám bán dung che táo khuon in báng phương pháp quáng Đương cong giám táng thư Cutbáck curve .13 In Các phương pháp in So sánh tính kinh te vá khá náng củá các phương pháp in MỤC LỤC CONG NGHỆ IN FLEXO Quy trình chế tạo khuôn Chêtạo khuôn in Flêxo bạng phương phạp quạng hoạ .19 CTP trong phương phạp in Khuon in dạng trục liên tuc .23 Bạng keo dạn bạn Dạn bạn Mounting .27 CHƯƠNG 3 VẬT LIỆU Giấy Tính chất vạt Đặc điêm khi in trên Cạrton gơn Khại niêm vê cạrton gơn song .31 Đạc điểm khi in trên cạrton gơn Cạc loại mạng đơn thong Tính chất vạ cạc yêu cạu chung đoi vơi Xử lybê mạt xư ly Coronạ .36 Mực in .38 . Cạch lựạ chon mực in phu hơp vơi vạt liêu .38 . Mực in trên cơ sơ dung moi hưu . Mực in trên cơ sơ . Mưc in . ĐỌ nhơt cuạ mưc . Cạch phạ CHƯƠNG 4 MẬY IN VẬ QUY TRÌNH Cạc dạng mạy Mạy in dạng nạm In-linê Prêss .48 Mạy in dạng chong đưng Stạck Prêss .49 Dạng hạnh tinh .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.