Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ)

pptx
Số trang Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ) 57 Cỡ tệp Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ) 3 MB Lượt tải Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ) 0 Lượt đọc Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ) 0
Đánh giá Bài giảng Sinh lý hệ mạch - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ)
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Y khoa - Dược Sinh lý hệ mạch Bài giảng Sinh lý hệ mạch Vai trò của hệ tuần hoàn Sinh lý tuần hoàn động mạch Huyết động học Cấu tạo thành mạch Sinh lý động mạch Định luật Poiseuille Lớp thành mạch hệ thống mạch Bệnh lý học Bài giảng Bệnh lý học Bệnh lý tim mạch hệ tim mạch Giải phẫu sinh lý hệ tim mạch Triệu chứng biểu hiện bệnh lý tim mạch Bài giảng Sinh lý bệnh tim Sinh lý bệnh tim trong thai kỳ Hệ tim mạch lúc chuyển dạ Hệ tim mạch sau sanh Chăm sóc sản phụ với bệnh tim Hệ tim mạch lúc mang thai Nửa sau thai kỳ sản phụ khoa Bệnh lý tim mạch trong thai kỳ Sinh lý hệ tim mạch Bài giảng Giải phẫu sinh lý Giải phẫu sinh lý Giải phẫu sinh lý hệ tuần hoàn Sinh lý tĩnh mạch Hệ tuần hoàn Giải phẫu tim tim mạch hệ mạch máu Chuyển hóa năng lượng Tế bào não Vòng tuần hoàn đại tuần hoàn tiểu tuần hoàn mao mạch tĩnh mạch Bệnh lý tĩnh mạch Bài giảng bệnh lý tĩnh mạch Suy tĩnh mạch nông chi dưới Điều trị suy tim mạn tính Phòng ngừa suy tim bệnh học nội khoa y học cổ truyền Sinh lý bệnh bài giảng sinh lý bệnh Phôi thai học hệ tim mạch Phôi thai học Luận án tiến sĩ Luận án Tiến sĩ Y học Luận án chuyên ngành thần kinh Huyết khối tĩnh mạch não Xoang tĩnh mạch não Hệ thống tĩnh mạch não Sinh lý bệnh huyết khối tĩnh mạch não Huyết khối xoang tĩnh mạch tài liệu y học cơ sở sinh hóa đại cương sinh hóa miễn dịch Giải phẫu học cấu tạo tim mạch Sinh lý động vật Bài giảng Sinh lý động vật Sinh lý tuần hoàn máu Cấu tạo của tim Cấu tạo hệ mạch Cấu tạo ngoài hệ tuần hoàn Lý thuyết mạch phân tích mạch điện Hàm truyền đạt đáp ứng tần số của mạch Mạng bốn cực Phương pháp phân tích mạch điện ngoại khoa Điều trị vỡ phình động mạch hệ sống nền Phình động mạch nội sọ vỡ Sinh lý bệnh chảy máu khoang dưới nhện Sinh lý vật nuôi Sinh lý tuần hoàn Sinh lý tim Sinh lý bệnh hệ mạch động vật có vú Bài giảng Chăn nuôi

Tài liệu tương tự

Nội dung

Mục tiêu của bài giảng Sinh lý hệ mạch của . Nguyễn Hồng Hà là nhằm giúp các bạn phân tích được các đặc trưng của huyết động học; sinh lý tuần hoàn động mạch, tĩnh mạch và mao mạch; các yếu tố ảnh hưởng và điều hòa hoạt động hệ mạch. Mời các bạn tham khảo. | SINH LÝ HỆ MẠCH Ths. Bs. NGUYỄN HỒNG HÀ Giảng viên Bộ môn Sinh lý – Khoa Y Trường Đại học Y dược Cần Thơ MỤC TIÊU Phân tích được các đặc trưng của huyết động học. Trình bày được sinh lý tuần hoàn động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng và điều hòa hoạt động hệ mạch. VAI TRÒ CỦA HỆ TUẦN HOÀN Là hệ thống vận chuyển và phân phối máu chứa các chất cần thiết cho mô. Lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Hệ tuần hoàn gồm: + một bơm: tim + hệ thống ống dẫn: mạch máu. Hệ thống ống dẫn gồm: Động mạch: mạch máu mang máu rời khỏi tim, đơn vị nhỏ nhất là tiểu động mạch. Mao mạch: nơi diễn ra quá trình trao đổi chất. Tĩnh mạch: mạch máu mang máu về tim, đơn vị nhỏ nhất là tiểu tĩnh mạch. Tiểu ĐM, mao mạch, tiểu TM hệ vi tuần hoàn. Tunia ex|ena- interna E ndothelium Lumen Tunica exte rna Tunica media Tunica intern Val ve Tunica e›dema Endothelium Valve ----” The structure ›tice the rela1ive itiDn of the parable arteries Venous Circuit L arge vein Medium- size d vein Venule Fenestrated cap ary I nferior ven a cava “ Endothelial cells Aorta Arterial Circuit L arge artery Endotheliu m Elastic layer —Tunica interna Medium-sized artery Arteriole Tunica externa Tunica media Tunica media Tunica intern a :: Endothelium Lumen sphincter CẤU TẠO THÀNH MẠCH Động mạch: gồm 3 lớp: + Lớp trong: lớp tế bào nội mô. + Lớp giữa: cơ trơn và mô đàn hồi. + Lớp ngoài: mô liên kết. Tĩnh mạch: Cũng có 3 lớp như ĐM nhưng lớp giữa mỏng hơn ít cơ trơn và mô đàn hồi hơn. Mao mạch: không có cơ trơn, chỉ có một lớp tế bào nội mô. Cấu trúc mạch máu Áo trong Áo giữa Áo ngoài Van Áo trong Áo giữa Áo ngoài ĐM lớn ĐM Mao mạch Tĩnh mạch Sự phân phối thể tích máu trong cơ thể Heavy exe rcise Cardiac output = 25 Limin Cardiac output = 5 L/min Phân bố mạch máu dưới da VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG Vận tốc (V): khoảng cách máu di chuyển trong 1 đơn vị thời gian ( cm/s). Lưu lượng (Q hoặc F): thể tích máu di chuyển trong 1 đơn vị thời gian (ml/s). Phụ thuộc CO V= Q/A (A: thiết diện). Mao mạch: . | SINH LÝ HỆ MẠCH Ths. Bs. NGUYỄN HỒNG HÀ Giảng viên Bộ môn Sinh lý – Khoa Y Trường Đại học Y dược Cần Thơ MỤC TIÊU Phân tích được các đặc trưng của huyết động học. Trình bày được sinh lý tuần hoàn động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng và điều hòa hoạt động hệ mạch. VAI TRÒ CỦA HỆ TUẦN HOÀN Là hệ thống vận chuyển và phân phối máu chứa các chất cần thiết cho mô. Lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Hệ tuần hoàn gồm: + một bơm: tim + hệ thống ống dẫn: mạch máu. Hệ thống ống dẫn gồm: Động mạch: mạch máu mang máu rời khỏi tim, đơn vị nhỏ nhất là tiểu động mạch. Mao mạch: nơi diễn ra quá trình trao đổi chất. Tĩnh mạch: mạch máu mang máu về tim, đơn vị nhỏ nhất là tiểu tĩnh mạch. Tiểu ĐM, mao mạch, tiểu TM hệ vi tuần hoàn. Tunia ex|ena- interna E ndothelium Lumen Tunica exte rna Tunica media Tunica intern Val ve Tunica e›dema Endothelium Valve ----” The structure ›tice the rela1ive itiDn of the parable arteries Venous Circuit L arge vein Medium- size d vein Venule
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.