An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà

pdf
Số trang An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà 36 Cỡ tệp An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà 792 KB Lượt tải An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà 0 Lượt đọc An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà 4
Đánh giá An toàn sinh học: Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen - TS. Trần Hồng Hà
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 36 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
sinh học sổ tay sinh học chuyên đề sinh học an toàn sinh học Công nghệ chuyển Gen Sinh vật biến đổi gen Quản lý rủi ro Sổ tay học sinh Sổ tay sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Giới thiệu Trường Công nghiệp Thực phẩm Hệ thống hỗ trợ học tập Chuẩn đầu ra tiếng Anh Hướng dẫn du lịch cẩm nang du lich Sổ tay du học Sổ tay thông tin du học Grenoble Hướng dẫn du học Pháp Sổ tay du học Pháp sổ tay khoa quan hệ biểu mẫu dành cho sinh viên Kế hoạch cuộc đời đăng ký môn học trực tuyến kỹ năng sinh viên Sổ tay Vận hành công trình khí sinh học Bảo dưỡng công trình khí sinh học Công trình khí sinh học Quá trình phân giải khí sinh học Cách khắc phục đối với bếp khí sinh học Xây dựng sổ tay điện tử Sổ tay điện tử về cây xanh Sổ tay điện tử về hoa kiểng Thiết kế sân vườn Quy hoạch cây xanh đô thị Công tác thiết kế hoa viên Sổ tay Xây dựng công trình khí sinh học Lắp đặt công trình khí sinh học Công trình composite xuống hố Lắp đặt thiết bị sử dụng khí Bếp khí sinh học Thiết kế hệ thống hồ khí sinh học Phương pháp tính toán thể tích hồ phủ bạt HDPE Lắp đặt hồ khí sinh học lý thuyết sinh học tài liệu học môn sinh cơ chi trên cánh tay cẳng tay bàn tay cấu tạo chi trên công nghệ sinh học vi sinh vật ký sinh thực vật Phương thức nạp nguyên liệu vào hồ Công trình khí sinh học hồ phủ bạt HDPE Chế biến phân hữu cơ giáo án sinh học Tài liệu Sinh học Sinh học lớp 12 bài giảng điện tử sinh học đại cương sinh học Tài nguyên môi trường ô nhiễm môi trường xử lý môi trường công thức toán sinh Cơ chế di truyền cấp độ phân tử tài liệu ôn thi sinh học sinh sản ở vi sinh vật 2012 đề thi HSG quốc gia môn sinh năm 2012 Đề thi học sinh giỏi Sinh giáo trình sinh học giáo án điện tử sinh học tài liệu sinh học lớp 12

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trong hơn hai thập kỷ qua, công nghệ sinh học đã có những bước phát triển vượt bậc góp phần mang lại lợi ích to lớn cho loài người. Công nghệ sinh học hiện địa cho phép con người chuyển gen từ loại này sang loại khác, thay đổi di truyền để tạo ra những giống mới mang những đặc điểm mà nhà tạo giống mong muốn. | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG cục BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG AN TOÀN SINH HỌC ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CÁC SINH VẬT BIÊN Đổi GEN HÀ NỘI THÁNG 10 NĂM 2004 1 Chủ biên TS. TRẦN HỒNG HÀ Nhóm biên soạn 1. ThS. Lê Thanh Bình 2. PGS. TS. Lê Trần Bình 3. PGS. TS. Nông Văn Hải 4. TS. Lê Thị Thu Hiền 5. ThS. Hoàng Thanh Nhàn 2 Mục Lục BẢNG viết LỜI giới MỞ 1. sinh vật biến đổi gen và an toàn sinh 2. đánh giá Rủi 3. quản lý rủi 4. quản Lý an toàn sinh học và vấn để đánh giá quản lý rủi ro ở một số quốc gia tiêu 5. Nỗ Lực tạo sự thống nhất giữa các quốc gia trong quản lý an toàn sinh học đánh giá và quản lý rủi ro cũng nhv trao đổi thông tin vể an toàn sinH 6. một số cách tiếp cận nhằm thống nhất quản lý an toàn sinh học và trao đổi thông tin an toàn sinh 7. quản lý an toàn sinh học và trao đổi thông tin ở việt NaM. . .34 tài liệu tham khảo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.